Đăng nhập
Kết quả tìm kiếm

Đăng ký Hội viên Môi giới chuyên nghiệp

Mẫu gửi Đăng ký

Quyền lợi Hội viên


Miễn phí đăng ký và duy trì tài khoản Hội viên Môi giới BĐS của NhaDay.com , với tài khoản Hội viên bạn sẽ:

  • Được đăng tin giới thiệu BĐS cần bán hoặc cho thuê.
  • Được hỗ trợ quảng cáo các tin BĐS lên vị trí nổi bật.
  • Được tạo hồ sơ giới thiệu thông tin Môi giới viên chuyên nghiệp.

Lưu ý: Tài khoản Hội viên giành cho Chuyên viên môi giới, Đại lý Bất động sản, Chủ đầu tư