Đăng nhập
click to enable zoom
Loading Maps
Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ kết quả nào
Xem Roadmap Satellite Hybrid Terrain Vị trí Toàn cảnh Trước Sau
Tìm nâng cao

0 đ tới 20.000.000.000 đ

Tùy chọn tìm kiếm khác
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Tìm nâng cao

0 đ tới 20.000.000.000 đ

Tùy chọn tìm kiếm khác
we found 0 results
Kết quả tìm kiếm

Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật này điều chỉnh cách thức mà NhaDay.com thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ người dùng (mỗi một “sử dụng”) của trang web ( “Site”). chính sách riêng tư này áp dụng cho các trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi NhaDay.com

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của người sử dụng trong một loạt các cách thức kết nối với các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc nguồn lực chúng tôi làm cho có sẵn trên trang web của chúng tôi .. Người dùng có thể truy cập trang web của chúng tôi nặc danh. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của người sử dụng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp những thông tin nhận dạng, ngoại trừ việc nó có thể ngăn cản họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về người dùng mỗi khi họ tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên của trình duyệt, các loại máy tính và thông tin kỹ thuật về những người sử phương tiện kết nối vào trang web của chúng tôi, chẳng hạn như các hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet và thông tin sử dụng tương tự khác.

Cookie của trình duyệt web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookies” để nâng cao kinh nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người sử dụng đặt cookie trên ổ cứng của mình cho mục đích lưu giữ hồ sơ và đôi khi theo dõi thông tin về họ. Người dùng có thể chọn để thiết lập trình duyệt web của mình để từ chối cookie, hoặc để cảnh báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng thực hành thu thập dữ liệu thích hợp, lưu trữ và xử lý và các biện pháp an ninh để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc thuê người sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân chung chung tổng hợp không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến du khách và người sử dụng với các đối tác của chúng tôi kinh doanh, chi nhánh tin cậy và quảng cáo cho các mục đích nêu trên.

Thay đổi chính sách bảo mật này

NhaDay.com có ý để cập nhật chính sách bảo mật này vào bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở dưới cùng của trang này. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi được thông tin về cách chúng tôi giúp bảo vệ các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đó là trách nhiệm của bạn để xem xét lại chính sách bảo mật định kỳ và trở thành nhận thức của các sửa đổi.

Bạn chấp nhận những điều khoản

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.